[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoadCD32

WHDLoadCD32 és una versió especial de WHDLoad per a ésser utilitzada amb el CD³². La mateixa ha estat optimitzada per a aquest maquinari i per tant solament s'executarà en un CD³² estàndard no expandit. No s'executarà en un SX-32 o en qualsevol altra màquina.

Les diferències amb el WHDload normal són les següents :

Suggerències per a utilitzar WHDLoad en un CD³²

El problema principal en el CD³² és la quantitat limitada de memòria principal. Solament es disposa de 2 MB de Memòria Xip; per tant l'objectiu ha de ser obtenir tanta memòria lliure com sigui possible per a WHDLoad i especialment per a l'operació Preload. Asseguri's que no s'estiguin executant altres programes a l'hora d'iniciar un programa instal·lat usant WHDLoadCD32.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]