[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Instalacja

Najłatwiejszym sposobem na zainstalowanie pakietu WHDLoad i dodatkowych narzędzi jest skorzystanie z dostarczonego skryptu instalacyjnego.

Najważniejsze jest, aby WHDLoad, jak i dodatkowe narzędzia, były dostępne bez podawania ścieżki dostępu. Dlatego też zaleca się umieszczenie tych plikó w katalogu "C:". Pakiet WHDLoad może również zostać zainstalowany w tym samym katalogu, w którym zostanie umieszczony instalowany program (zauważ, że w ikonkach typu Projekt zawartych w przykładach używany jest tylko "WHDLoad" bez ścieżki dostępu).

Narzędzia "DIC", "RawDIC" i "Patcher" zawsze powinny być instalowane, gdyż są wymagane przez większość pakietów instalacyjnych, w trakcie instalacji gier i programów. Po zakończeniu instalacji narzędzia te nie są wymagane podczas uruchamiania.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]