[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

InstallBB * Instalacja botbloków

InstallBB odczytuje i zapisuje botblok z dysku i na dysk. Botblok traktowany jest jako plik wykonywalny. Podczas zapisu zachowuje oryginalny typ systemu plików poprzez odczytanie botbloku i połączenie go z DosType (DOS0, DOS1 ...) w nowy botblok. Suma kontrolna botbloku jest obliczana automatycznie.

Instalacja

InstallBB znajduje się w archiwum DEV, nie w archiwum USR
skopiuj go do C: lub w podobne miejsce

Opcje

PROGRAM/A,UNIT/K/N,WRITE/S
PROGRAM/A   plik wykonywalny, które będzie zapisany lub odczytany, musi zostać określony
UNIT/K/N numer urządzenia obsługiwanego przez trackdisk.device (numer urządzenia stacji dysków)
domyślnie 0 (DF0:)
WRITE/S brak tej opcji spowoduje, że botblok zostanie odczytany z dysku. W przypadku odznaczenia, plik zostanie zapisany na dysk.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]