[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Image Naar Disk

Programma om diskimages terug te schrijven naar een diskette.

Installatie

ITD is beschikbaar in het DEV archief, niet in het USR archief.
Kopieer het naar de C directory of een vergelijkbare plaats.

Opties

File/A,Device,Format/S,BS=BlockSize/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
File/A Naam van het bestand dat het diskimage bevat om te schrijven naar de device
Device Het device waarheen ITD de image schrijft
standaard "DF0:"
voorbeeld "RAD:"
Format/S De mogelijkheid om een diskette te formatteren terwijl er opgeslagen word. Voor de meeste apparaten maakt dit niet uit.
BlockSize/N De hoeveelheid data dat gelezen en weggeschreven word gedurende elke cyclus, standaard is de grote van een track (BlocksPerTrack*SizeBlock)
bij het aanspreken van apparaten met een grotere opslag mogelijkheid, kan vaak een grotere bloksize de prestatie verbeteren, maar let op, want sommige apparaten werken niet correct met een blocksize groter dan 130,560 ($1fe00) of zelfs 65,024 ($fe00)
ASync/S Als ITD aangezet is, word er asynchroon naar het bestemde apparaat geschreven
Dit niet gebruiken als het bronbestand gekopieerd word naar het zelfde fysieke apparaat, want dit zal de boel vertragen. Als er tenminste één bron of bestemings -bestand DMA ondersteunen, zal dit significant de snelheid verbeteren van de kopieer opdracht.
ForceOverwriteLargeDevice/S Normaal gesproken zal ITD niet bestanden lezen of schrijven van een apparaat die een grotere opslag hebben dan 2,000,000 bytes. Met deze optie kan er gewerkt worden met bestanden en apparaat opslag met elke grote.

Terugkeercode

Gezet op 0 bij succes, anders op 20.

Achtergrond

ITD kan schrijven naar een op elk trackdisk gebaseerd apparaat. Om problemen te verkomen(corrupt maken van je harddisk software) moet het schrijven naar apparaten niet groter zijn dan 2,000,000 bytes, behalve als de optie ForcewriteLargeDevice/S wordt gebruikt. Als de schrijf operatie buiten de 4gigabyte zone gaat, word er TrackDisk64 gebruikt.
Er wordt geen verificatie gedaan van het schrijven.
Als de image kleiner is dan de opslag van het apparaat ontstaat er een foutmelding. ITD zal in dit geval de overblijvende tracks omhoog afronden naar een volle block en deze opvullen met lege informatie. Is de image groter, dan ontstaat er ook een foutmelding en ITD zal dan zoveel mogelijk informatie weg zetten op het apparaat.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]