[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Auteursrecht

WHDLoad, en alle andere bestanden in het WHDLoad uitgebracht archief staan onder auteursrecht van 1995 tot 2015 door Bert Jahn. Alle rechten voorbehouden.

Licentie

Commercieel gebruik is alleen toegestaan met een nadrukkelijk, geschreven toestemming door de auteur.
Het is ten strengste verboden om een ieder deel van het WHDLoad pakket te wijzigen, behalve de bronbestanden welke veranderd mogen worden voor hergebruik.
Herdistributie is alleen toegestaan zolang het geheel gratis is.

Vrijwaring

DIT PRODUKT IS GELEVERD ZO ALS HET IS, ZONDER GARANTIE OF WELKE OOK, HETZIJ BEWUST, OF GE¤MPLICEERD, STATUTAIR OF ANDERS, INCLUSIEF ZONDER LIMITATIE ENIG GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE GEHELE RISICO TOT GEBRUIK, RESULTATEN EN PRESTATIE VAN DIT PRODUKT IS AANGENOMEN DOOR UZELF EN MOCHT BLIJKEN DAT HET PRODUKT DEFECT IS, NEEMT UZELF DE GEHELE KOSTEN AAN VAN ALLE NODIGE SERVICE, REPERATIE OF BEMIDDELING.
ONDER GEEN BEDING, KAN DE AUTEUR VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG SCHADE GEBRACHT IN ENIG GEBRUIKELIJK, SPECIAAL OF TOEVALLIGE MANIER OF DOOR HET PROGRAMMA PAKKET (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: HET VERLIES VAN DATA OF VERLIEZEN GEMAAKT DOOR EIGEN GEBRUIK OF DERDE PARTIJ OF DOOR GEBRUIK VAN DIT PROGRAMMA VOOR TAKEN IN OF BUITEN MIJN GESPECIFICEERDE DECLARATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID) ,TEVENS ALS DE EIGENAAR OF DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK IS GESTELD VOOR ZODANIGE MOGELIJKHEDEN VAN SCHADE.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]