[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Relokere eksekverbare

Et lille værktøj til at relokere en standard AmigaDOS eksekverbar til en absolut adresse og gemme denne som en simpel data fil. Dette var påkrævet af tidligere WHDLoad versioner for at håndtere AmigaDOS eksekverbare. Startende med WHDLoad version 8.0, kan funktionen resload_Relocate bruges istedet.

Installation

Reloc findes kun i DEV arkivet, ikke i USR arkivet
kopiér den til C: eller et lignende sted

indstillinger

INPUTFILE/A,OUTPUTFILE,ADR/K,QUIET/S
INPUTFILE/A   den eksekverbare fil som skal relokeres. Skal specificeres.
OUTPUTFILE Navnet på den fil der skal skrives. Hvis denne ikke er specificeret overskrives kilde filen
ADR/K Start adressen for den relokerede fil. Hvis denne ikke er specificeret bruges $400. Du kan bruge simple udtryk som "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (prefix "$" for hexadecimale numre, understøttede operatorer er "+" og "-", unary og binary)
QUIET/S Slår alle informationer fra, undtagen fejl beskeder. Slå denne til for brug i forbindelse med installeren

Retur kode

Retur koden er sat til 0 hvis alt er OK, ellers 10.

Baggrund

HUNK'ene fra den eksekverbare kopieres i den samme rækkefølge til den absolutte fil. BSS-HUNK's blæses op til deres rigtige størrelse. HUNK's der blev introduceret med AmigaDOS 2.0 (f.eks. RELOC32_SHORT) er ikke understøttet.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]