[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Brug

WHDLoad kan startes fra en kommando linie (CLI/Shell) eller fra Workbenchen. Indstillinger kan specificeres i en global konfigurations fil og via argumenter eller Tooltypes. Slave indstillingen er oftest påkrævet. Andre indstillinger kan også være nødvendige afhængigt af dit hardware og det program du vil køre i WHDLoad. Når WHDLoad startes fra kommando linien slutter det med at sende en af følgende koder tilbage:

Indstillinger og global konfiguration

Der er lokale og globale indstillinger. Lokale indstillinger er specificeret som argumenter via kommando linien eller som ToolTypes når de startes fra Workbenchen.
Hvis WHDLoad startes via et ikon fra Workbench vil det prøve at opdatere ikonet angående indstillingerne PreloadSize, Config og muligge indstillinger i splash vinduet. Hvis sådan en operation også er ønsket når startet fra kommando linie værktøjer såsom WBRun (findes i OS3.5/3.9) skal den simulere en start fra Workbench.
Den globale konfigurations fil er "S:WHDLoad.prefs". Den er en normal ASCII fil og indeholder en indstilling er linie. Tomme linier og kommentarer ignoreres. En kommentar er liniebaseret startende med karakteren ";" og ender i slutningen af linien.
Der ligger et konfigurations fil eksempel i WHDLoad pakken ("S/WHDLoad.prefs").

Liste over indstillinger

Der er tre typer indstillinger:

numeriske: indstillingens værdi er et heltal,
på kommandolinie skal du bruge deciaml notationen, som ToolType kan du også bruge hexadecimal notationen indikeret med et "$" foran
streng: Indstillingens værdi er en streng
switcher: indstillingen vil blive slået til hvis den er specificeret (boolsk)

Kolonnen lokal viser om indstillingen kan bruges på kommandolinien og som Tooltype i ikonet. Kollonnen Global viser om indstillingen kan blive brugt i den globale konfigurations fil.

Mange indstillinger er ikke tilgæmgelige i WHDLoadCD32. Kollonnen CD³² viser om indstillingen er tilgæmgelig i denne specielle WHDLoad version.

Navn på indstillingTypeLokalGlobalCD³²Standard værdi
BranchCacheswitchx--
ButtonWaitswitchxxx
Cacheswitchx-x
Chkswitchx--
ChkAudPtswitchx--
ChkBltHogswitchx--
ChkBltSizeswitchx--
ChkBltWaitswitchx--
ChkColBstswitchx--
ChkCopConswitchx--
ChkIntsswitchx--
ChipNoCacheswitchxx-
Configstringx-x""
ConfigDelaynumeriskxxx400
CoreDumpswitchx--
CoreDumpPathstreng-x-PROGDIR:
Customstrengx-x""
Custom1numeriskx-x0
Custom2numeriskx-x0
Custom3numeriskx-x0
Custom4numeriskx-x0
Custom5numeriskx-x0
Dswitchx--
Datastrengx-x-
DebugKeynumeriskxx-$78 (CAA)
DCacheswitchx--
ExecuteCleanupstrengxx--
ExecuteStartupstrengxx--
Expertswitch-x-
ExpChipswitchx--
ExpLocalswitchx--
Exp24Bitswitchx--
FileLogswitchx--
FreezeKeynumeriskxx-$78 (CAA)
FullChipswitchxx-
MMUswitchxx-
NoAutoVecswitchxxx
NoCacheswitchx-x
NoFileCacheswitchx-x
NoFilterswitchxxx
NoFlushMemswitchxx-
NoMemReverseswitch-x-
NoMMUswitchxx-
NoResIntswitchx-x
NoReqswitchxxx
NoTrapHandlerswitchx-x
NoVBRMoveswitchx-x
NoWriteCacheswitchxx-
NTSCswitchxxx
PALswitchxxx
Preloadswitchx-x
PreloadSizenumeriskx--
QuitKeynumeriskxxx$59 (F10)
ReadDelaynumerisk-xx0
RestartKeynumeriskxxx$78 (CAA)
SaveDirstrengx---
SavePathstrengxx--
ShowRegsstreng-x-SYS:Utilities/MultiView
Slavestrengx-xWHDLoad.Slave
Snoopswitchx--
SnoopAGAswitchx--
SnoopECSswitchx--
SnoopOCSswitchx--
SplashDelaynumeriskxxx200
StoreBufferswitchx--
SuperScalarswitchx--
TimeOutnumeriskx-x0
WriteDelaynumeriskxx-150

Eksempler på brug

Workbench: Workbench Options
CLI eller Shell: 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1

Beskrivelse af hver indstilling

ButtonWait/S

Denne indstilling berører ikke selve WHDLoad, men kan testes med Slaven.
Meningen med denne indstilling er at hvis den er sat vil brugeren have det installerede program til at vente på at en knap trykkes når det viser billeder og/eller spiller musik og det normalt kun gør dette i en begrænset periode (p.g.a. HD/RAM loading sammenlignet med langsom disk loading).

BranchCache/S

Denne indstilling slår 68060 branch cachen til. På andre CPU-typer har det ingen effekt.
Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er sat.

Cache/S

Denne indstilling slår instruktions cachen til og slår det installerede programs data cache fra. Hvis MMU'en bliver brugt af WHDLoad markerer den Chip-hukommelsen som Cacheable Writethrough (imprecise).
Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er sat.

Chk/S

Denne indstilling er en genvej og slår indstillingerne ChkBltSize/S, ChkBltWait/S og ChkColBst/S.

ChkBltHog/S

Dennne indstilling kontrollerer at blthog (bltpri) bit'en i custom.dmacon registret aldrig er sat. Denne feature fungerer kun i forbindelse med en af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkBltSize/S

Denne indstilling kontrollerer at det installerede program bruger blitteren korekt, så kun den valide hukommelses områder vil blive brugt til blitter operationerne. Denne feature virker kun i forbindelse med en af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkBltWait/S

Denne funktion kontrollerer at det installerede korrekt venter på at blitteren slutter korrekt før den starter et nyt blitter job. Denne feature fungerer kun i forbindelse med en af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkColBst/S

Denne indstilling kontrollerer at color bit'en i custom.bplcon0 registret altid er sat. Denne feature virker kun i forbindelse med en af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkCopCon/S

Denne indstilling kontrollerer at det installerede program ikke slår copper adgang til DMA registrene til via indstilling custom.copcon. Denne feature virker kun i forbindelse med en af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkInts/S

Denne indstilling kontrollerer ved hvert opståede interrupt om der er et matchende par i intreq og intena sat for dette interrupt. Hvis ikke vil det installerede blive afsluttet med en passende fejl. Denne feature tillader en nemmere detektion af interrupt acknowledge problemer på hurtige maskiner (68040/060) eller dårlig hardware som genererer uønskede interrupts. Da betingelsen også kan forekomme samtidig med at interruptene bliver slået fra ved indstillingen intena samtidig med at en interrupt forekommer er dette implementeret som en indstilling der kan slås til og fra. Startende fra WHDLoad version 17.1 vil denne indstilling også slå alle sanity og keyboard checks til for interrupt level 4-6 hvilket normalt kun bliver gjort i level 1-3.

ChipNoCache/S

Denne indstilling slår Chip-hukommelsens (BaseMem) cache egenskaber fra. Den skal bruges på hardware der ikke tillader Chip-hukomelsens cache egenskaber (f.eks. BlizzardPPC boards) for at undgå at det installerede programs afviklings hatighed sløves. Se også CPU Cache Håndtering.

Config/K

Ved at bruge denne indstilling kan der indstilles konfigurationer der vil vises i WHDLoad start splash vinduet. Denne indstilling vil overskrive ws_config specificeret i slaven. For syntax der skal bruges se ws_config i autodocs'ene.
Hvis der hverken er ws_config i slaven eller Config/K settet og Slaven kontrollerer Custom1-5/K/N/ButtonWait/S tingene via resload_Control funktionen, Vil WHDLoad tilføje en Config/K indstilling til ikonet hvis startet fra Workbench. Typerne vil blive udledt fra den faktiske værdi af Custom1-5/K/N indstillingerne (0-1 boolean, 2-63 liste, >63 binær).

ConfigDelay/K/N

Denne indstilling specificerer tiden i 1/50 sekunder som WHDLoad viser informations vinduet ved opstart hvisshows the information window at startup if der er nogle knapper (se Config/K og Expert/S) på den. Hvis ConfigDelay/K/N er lavere end ReadDelay/K/N eller SplashDelay/K/N bliver den ignoreret. Vinduet vises i det mindste mens Preload/S processerer. Hvis en konfigurations knap er trykket ned genstartes timeren for ConfigDelay.
Hvis indstillingen er sat til -1 vil en Start knap blive tilføjet til vinduet og det vil forblive åbent indtil denne knap er trykket. Splash vinduet kan også lukkes ved at trykke space, Return eller Enter. Hvis Esc bliver trykket vil WHDLoad stoppe Preload/S og lukke ned øjeblikkeligt.

CoreDump/S

Hvis valgt vil WHDLoad hver gang et program afsluttes lave et hukomelses og register dump. Dette kan være meget brugbart hvis man skal lave et rip af et musik-modul fra hukommelses dumpet eller til at debugge.

CoreDumpPath

Stien hvortil alle dump filer oprettes af WHDLoad.

Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Disse indstillinger bruges ikke af WHDLoad selv men kan testes af Slaven for at kontrollere forskellige Slave afhængige ting. Custom/K kan indeholde en streng og Custom1-5/K kan kun indeholde et heltal. Kontroller den specifikke installs dokumentation om den supporterer Custom indstillinger

D/S

Denne indstilling er brugbar til at debugge. Hvis indstillingen er slået til og en supporteret software Freezer (HRT/TK) findes i hukomelsesn, simulerer WHDLoad en NMI før den eksekverer den første CPU instruktion indeholdt i Slaven.

Data/K

Ved at bruge denne indstilling kan man definere en folder som vil være base folderen for fil operationer af det installerede program. Der kan også defineres flere foldere ved adskillelse af et komma (derfor kan et folder navn ikke indeholde komma!). Hvis flere data foldere bliver brugt ved indlæsning vil alle foldere blive prøvet for at loade en fil. Skrivning vil altid foregå i den første data folder. Denne indstilling overskriver værdien ws_CurrentDir der er indeholdt i Slaven.

Data/K

Ved at bruge denne indstilling kan en folder defineres som WHDLoad går ind i før den begynder at load data for det installerede program. Denne indstilling overskriver værdien ws_CurrentDir der findes i Slaven.

DCache/S

Denne indstilling slår instruktions og data cachen til for det installerede program. Hvis MMU'en bruges af WHDLoad markerer den Chip-hukomelsen som Cacheable Writethrough (imprecise).
Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er slået til.

DebugKey/K/N

Sætter rawkey koden til at afslutte programmet og skrive coredump filer. Dette virker kun hvis expert mode er aktiv og VBR flyttes af WHDLoad, (NoVBRMove/S ikke er sat og CPU'en minimum er en 68010) eller Slaven selv supporterer det.

ExecuteCleanup

Med denne indstilling kan en kommando specificeres som vil blive eksekveret ved afslutning af WHDLOad.

ExecuteStartup

Med denne indstilling kan en kommando specificeres der vil blive eksekveret når WHDLoad starter op. Kan bruges til at slå hardware fra der skaber problemer i forbindelse med WHDLoad, Som en IP eller USB stack. Se Fejl kapitlet for yderligere info.

Expert/S

Denne indstilling slår WHDLoads ekspert tilstand til. Den påvirker DebugKey/S featuren og advarlserne gennem det installerede program og OS (color cycle copper screens). Hvis expert mode ikke er aktiveret er DebugKey/S ikke tilgængelig. I expert mode vil nogle andre knapper komme frem i nogle error requesters af WHDLoad. Denne knap kaldet Show Regs tillader at vise register og status informationer mage til dem skrevet til register dump. Derudover er nogle knapper tilføjet til splash window for at tænde nogle debugging relaterede indstillinger. ændrede indstillinger bliver gemt til ikonet hvis det startesChanged options are saved to the icon if started fra workbench.

ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Hvis det installerede program bruger udvidet hukomelse (ws_ExpMem) kan disse indstillinger bruges til også at allokere denne hukomelse i Chip-hukomelsen, lokal hukommelsen eller 24BitDma hukommelsen. Dette kan resultere i en nedgang i hastigheden fordi den specificerede hukommelse kan være langsommere at tilgå for CPU'en i forhold til den normale Fast memory. Du kan bruge trdje parts værktøjer (f.eks. SysInfo, GvpInfo,...) til at kontrollere din hukommelses konfiguration og se hvilken hukommelse der har hvilke indstillinger.
Generelt er disse indstillinger til for at løse kompatibilitets problemer med installerede programmer på hurtige maskiner ved at gøre dem langsommere at eksekvere ved brug af langsommere hukommelse.

FileLog/S

Denne indstilling er kun til for debugging. Se Dumps og Logfiler for mere info.

FreezeKey/K/N

Hvis du bruger en af de supporterede software Freezers (HRTMon eller Thrillkill) kan du bruge denne indstilling til at opsætte en rawkey kode som når presses vil lade WHDLOad gå ind i Freezeren. For at dette skal virke må VBR'en flyttes af WHDLoad (NoVBRMove/S må ikke være sat og CPU'en skal mindst være en 68010) og Freezeren skal være aktiv. Se også kapitlet System Monitors / Freezer for mere info.

FullChip/S

At specificere denne indstilling får WHDLoad til at gemme og genskabe ikke kun chip hukommelses området som er sat som ws_BaseMemSize i Slaven men hele chip hukommelsen (execbase.MaxLocMem). Hvis WHDLoad bruger en tilgængelig MMU til at beskytte hukommelse vil dette kun dække illegale adgange forårsaget af CPU'en. Direkte hukommelses adgang af coprocessorer som Blitter/Disk-DMA er ikke dækket. Disse DMA aktioner er i stand til at ødelægge chip hukommelsen der ikke er beskyttet af WHDLoads hukommelses beskyttelse. Med denne indstilling slået til kan sådanne fejl ikke skade værts operativ systemet fordi chip hukommelsen bliver gemt og genskabt fuldstændig.
Før det installerede program bliver startet vil den resterende gemte chip hukommelse (den del der ligger mellem BaseMemSize og MaxLockMem) blive fyldt med et specielt mønster. Efter det installerede program har returneret checker WHDLoad om den resterende hukommelse er blevet ændret. Hvis der er en ændring vil WHDLoad vise en passende fejl besked. Kun i dette tilfælde vil den resterende hukommelse blive skrevet til hukommelses dump filen (ikke den komplette dump fil), som giver mulighed for yderligere fejlfinding.
Denne indstilling kan være brugbar til udvikling/debugging for at undgå at skade værts AmigaOS og også til at afhjælpe midlertidigt ødelagte installs som ikke har fået fikset alle bugs i det installerede program.

MMU/S

Dette skal bruges på en 68030 machiner for at få de relaterede MMU features til at virke (memory protection, forbedret cache management, Snooping , resload_Protect#? funktioner). På 68040/06 har denne indstilling ingen effekt fordi MMU'en vil. blive brugt som default. Det anbefales at sætte denne indstilling i den globale konfigurations fil på alle systemer der har en 68030 med en fungerenede MMU (d.v.s ikke en 68ec030) fordi den øger stabiliteten og sikkerheden betragtgeligt. Hvis indstillingen NoMMU/S også er sat har denne indstilling ingen virkning.

NoAutoVec/S

Hvis valgt vil WHDLoad ikke afslutte hvis et uventet autovector interrupt eller NMI opstår (vectors #25-31 / $64-$7c). Dette skal bruges på systemer/hardware som vilkårligt genererer sådanne interrrupts for at undgå at WHDLoad afslutter. Men vær opmærksom på at denne indstilling ikke reparerer den ødelagte hardware der skaber sådanne interrupts. Nogle installerede programmer vil muligvis stadig ikke virke korrekt på den slags hardware med denne indstilling slået til. Så det vil være bedre at fjerne (eller hvis muligt reparere) den hardware der skaber disse interrupts.

NoCache/S

Hvis denne er valgt vil alle caches blive slået fra.
Denne indstilling overstyrer BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S og SuperScalar/S.

NoFileCache/S

Slår WHDLoads fil cache fra og tvinger et skift til OS'et for hver disk operation af det installerede program.
Denne indstilling slår Preload/S fra.

NoFilter/S

Slår audio filteret fra. Vær opmærksom på at denne indstilling kun berører initialisationen ved opstart. Hvis det installerede program selv ændrer audio filterets tilstand vil denne indstilling ikke have nogen effekt.

NoFlushMem/S

Normalt ved WHDLoad ved opstart flushe hukommelsen for at frigøre så meget hukommelse som muligt til Preload/S operationen. Dette vil fjerne alle ubrugte ressourcer såsom biblioteker, fonts etc. fro hukommelsen. Ved brug af denne indstilling vil WHDLoad ikke flushe hukommelsen. Dette kan bruges på systemer med meget hukommelse for at undgå at faste ressourcer bliver loadet igen og derved øge system performance.

NoMemReverse/S

Hvis denne indstilling er aktiveret vil WHDLoad ikke allokere hukommelse ved brug af MEM_REVERSE flaget. Der har været raporter om at brugen af dette flag kan skabe problemer på nogle konfigurationer (f.eks. konfigurationer der bruger hukommelse i PCMCIA slotten på A600/A1200 som hurtig hukommelse, konfigurationer med et M-Tec 1230/8 MiB OS3.0). Grunden til problemerne er ikke kendt. Denne indstilling kan muligvis også hjælpe if noget af det øvre RAM er i stykker, fordi WHDLoad så vil bruge hukommelse i de lavere adresser først. Hvis du får mærkelige fejl kan denne indstilling være et forsøg værd.
Denne indstilling er altid aktiveret i Kickstart 2.0 (V37) pga af en implementations fejl i denne Kickstart der kan risikere at den fryser under exec.AllocMem.

NoMMU/S

Hvis denne indstilling er sat vil WHDLoad ikke bruge MMU'en. Dette er en kritisk og farlig indstilling der kun anbefales at bruge til test og debug og ikke til normal brug. Se kapitel MMU for mere info. Indstillingen overstyrer MMU/S.

NoReq/S

Denne indstilling kan kun bruges når WHDload er startet fra kommandolinien (CLI/Shell). Hvis WHDLoad er startet fra Workbenchen har indstillingen ingen effekt. Indstillingen tvinger WHDLoad til ikke at vise nogle requesters i et nyt, seperat vindue men sende beskeder til kommando vindue som WHDLoad er startet fra.

NoResInt/S

Denne indstilling slår interrupts fra under eksekveringen af resload funktioner. Normalt er interrupts tilladt mens resload funktioner eksekveres. Interrupts kan spille lyd, opdatere skærmen eller gøre andet vigitigt arbejde. At slå dem fra kan forvrænge lyd/billede eller være med til at skabe generelle fejl. Men forkert virkende interrupts kan ødelægge WHDLoad data områder som for det meste vil føre til at WHDLoad crasher og måske ovenikøbet hele operativ systemet. Denne indstilling kan bruges til at kontrollere for sådanne problemer. Hvis en installation opfører sig mærkeligt eller får WHDLoad til at gå ned uden denne indstilling men virker fint med er årsagen højst sandsynligt et interrupt problem. I sådannet et tilfælde skal installationen repareres.
Startende fra WHDLoad version 17.0 når der tilgåes en resload funktion vil blitteren blive kontrolleret om værende aktiv. Hvis dette er tilfældet vil WHDLoad stoppe med at informere dig om det.

NoTrapHandler/S

Hvis denne indstilling er slået til vilWHDLoad bruge den originale vektor tabel fra OS'et som er aktivt ved opstart af WHDLoad. Ved opstart vil WHDLoad kopiere systemets vektor tabel istedet for at lave sin egen. Dette vil kun være brugbart for at debugge og bør ikke bruges ved normale operationer. Advarsel: hvis en exception handler kaldes gennem den originale vektor tabel, prøver at kalde en OS funktion eller prøver at bruge OS data strukturer vil maskinen gå ned (f.eks. exec.Alert).

NoVBRMove/S

WHDLoad flytter som default vektor tabellen v.h.a. VBR'en (Vector Base Register) til et andet hukommelses område end $0. Dette har den fordel at det installerede program ikke kan ændre vektor tabellen. Dette øger sikkerheden og stabiliteten af WHDLoad en hel del. Nogle installerede programmer/Slaver fungerer ikke korrekt når VBR er flyttet. Grunden til dette er at det installerede program laver nogle mærkelige ting som ikke er supporteret af et flyttet VBR eller forfatteren til installationen var for sløv til at understøtte en flyttet VBR. I et sådannet tilfælde skal denne indstilling sættes for at stoppe WHDLoad fra at flytte VBR'en.
En anden feature a den flyttede VBR er at WHDLoad kan kontrollere keyboardet hver gang et Autovector interrupt opstår. Med denne kontrol er WHDLoad i stand til at afslutte det installerede program uafhængigt af det installerede program/ Slave hvis QuitKey/S eller DebugKey/S bliver trykket (samtidig kan det installerede program blive afbrudt når FreezeKey/S trykkes).
Featuren med at kunne flytte VBR'en kræver mindst en 68010 for at virke. På en 68000 har denne indstilling ingen effekt, fordi VBR'en altid ligger på $0 og ikke kan flyttes.

NoWriteCache/S

Denne indstilling slår WHDLoads disk write feature fra. Uden denne indstilling vil WHDLoad prøve at cache alle skrive operationer i hukommelsen og holde dem tilbage til afslutningen af programmet for at undgå unødige skift til operativ systemet.

NTSC/S

Hvis dette er valgt vil WHDLoad bruge et NTSC display (60Hz) til det installerede program. På en PAL Amiga skal NTSC monitor driveren være installeret i "DEVS:Monitors/".

PAL/S

Hvis dette er valgt vil WHDLoad bruge et PAL display (50Hz) til det installerede program. På en NTSC Amiga skal Pal monitor driveren installeres i "DEVS:Monitors/".

Preload/S

Hvis dene indstilling er sat vil WHDLoad ved opstart loade så mange filer og disk images som muligt ind i hukommelsen (afhængig af hvor meget hukommelse der er ledigt). Dette øger performance når det installerede program kører fordi det så ikke er nødvendigt at skifte til OS'et for at loade data direkte fra harddisken. Denne indstilling bør altid være slået til.

PreloadSize/N

Denne indstilling fortæller WHDLoad hvor meget data der skal preloades. Den bliver brugt udelukkende for at udregne Preload progress baren. Hvis det installerede program er startet fra Workbench vil WHDLoad selv sætte/opdatere denne indstilling som en ToolType efter at have returneret til operativ systemet. PreloadSize tælleren er ikke kun summen af størrelsen på alle filerne.

QuitKey/K/N

Sætter rawkey koden til at afslutte programmet. Dette virker kun hvis VBR er flyttet af WHDLoad (NoVBRMove/S må ikke være sat og CPU'en skal mindst være en 68010) eller Slaven selv understøtter dette.

ReadDelay/K/N

Denne indstilling specificerer den tid i 1/50 del af et sekund som WHDLoad vil vente efter den har loaded data fra disks og også vil vente efter Preload er færdig. Dette løser problemer med drev (f.eks. CD drev) som vil gøre noget efter endt læsning (f.eks. slukke motoren).

RestartKey/K/N

Med denne indstilling kan du opsætte en rawkey kode som når presses vil få WHDLoad til at genstarte det installerede program.

SaveDir/K

Denne indstilling definerer underfolderen til fil operationer af det installerede program i forbindelse med SavePath/K indstillingen. Det kan være nødvendigt at sætte den eksplicit i stedet for at lade WHDLoad bestemme den hvis du har installeret flere versioner af et spil som bruger den samme Slave men har inkompatible save filer. Det kan også være brugbart hvis Slaven ikke indeholder navnet på spillet og filnavnet på Slaven ikke er det som du gerne vil have som navn på folderen til at gemme.

SavePath/K

Denne indstilling tvinger WHDLoad til at videresende alle skrive operationer af det installerede program til en anden lokation på disken. Denne indstilling specificerer base folderen for alle installerede programmer. Hvert installeret program vil have dets egen underfolder heri. Underfolderen vil blive oprettet af WHDLoad hvis den ikke er der (under den første skrive operation). Navnet på underfolderen kan specificeres ved brug af SaveDir/K indstillingen eller vil når den ikke er sat blive udledt af WHDLoad fra information fra Slaven (ws_name eller Slave Slave filenavnet). Internt er denne gemme folder håndteres som en ekstra Data folder.

ShowRegs/K/N

Denne indstilling er kun nyttig i forbindelse med indstillingen Expert/S. Med denne indstilling kan man bestemme med hvilket program WHDLoad skal bruge til at vise register dumps hvis Show Regs knappen bliver trykket. WHDLoad vil tilføje den temporere gemte fils navn (i skrivende stund T:.whdl_register) til den specificerede kommando streng.

Slave

Navnet på den Slave som skal bruges af WHDLoad. Slaven indeholder interface koden som er nødvendig for kommunikation mellem det installerede program og WHDLoad.

Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Disse indstillinger slår WHDLoads Cia/Custom register snoop feature til.

SplashDelay/K/N

Denne indstilling specificerer tiden i 1/50 sekund som WHDLoad viser informations vinduet i opstarten. Hvis SplashDelay/K/N er lavere end ReadDelay/K/N bliver den ignoreret og vinduet vises i den tid det er defineret i ReadDelay/K/N. Vinduet vises mindst i så lang tid som Preload/S processerer.
Hvis indstillingen er sat til 0 vil der ikke blive vist noget vindue. Hvis indstillingen er sat til -1 vil en start knap blive tilføjet til vinduet og det forbliver åbent indtil denne knap er blevet trykket. Splash vinduet kan også blive lukket ved at trykke Space, Return eller Enter. Hvis Esc trykkes vil WHDLoad stoppe Preload/S og afsluttes med det samme. Se også ConfigDelay/K/N.

StoreBuffer/S

Denne indstilling slår Store Bufferen til i 68060. På nogle CPU typer har det ingen effekt.
Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er sat.

SuperScalar/S

Denne indstilling gør 68060'eren istand til at udføre flere instruktioner per maskin cyklus. På andre CPU'er har den ingen effekt. Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er sat.

TimeOut/K/N

Sætter WHDLoad og programmet til at lukke ned efter den specificerede tid. Kræver at indstillingen NoVBRMove/S ikek er sat og at det installerede program ikke modificerer ciaa.ciatod timeren. Tiden sættes i 1/50 af et sekund. For at måle tiden for en demo eller et spil slå da indstillingen Expert/Stil og sæt en DebugKey/K/N, når det sted er nået hvor du vil have programmet til at afslutte tryk da på debug knappen. Se nu i den oprettede .whdl_register fil og søg efter ciaa-event værdien. Hvis din strømforsynings spænding er 50 Hz så er det denne værdi du skal sætte TimeOut/K/N til. Er frekvensen derimod 60 Hz skal du dele værdien med 5/6.

WriteDelay/K/N

Denne indstilling specificerer tiden i 1/50 sekund som WHDLoad vil vente efter at have skrevet noget fysisk til disk. Det berører alle resload_Save#? funktioner og FileLog/S featuren. Dette giver mening da filsystemet ikke normalt vil skrive data til disken med det samme. Det tager lidt tid (1..3 sek) indtil alle strukturer af filsystemet er succesfuldt opdateret. Default værdien for WriteDelay er 150 hvilket lader WHDLoad vente i 3 sekunder efter hver skrivning til harddisken. Du kan sætte denne værdi til 0 men så skal du aldrig afslutte et program med et reset da al data sikkert ikke bliver skrevet til disken.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]