[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Disk Image Creator

DIC er et værktøj beregnet til at lave et fil image af en floppy disk. DIC læser indholdet af en floppy disk via den passende enhed (f.eks. "trackdisk.device" for DF0:) of skriver data til en almindelig fil i den aktuelle folder. Navnet på den oprettede disk image fil vil være "Disk.1", hvor "1" er det nummeret på den læste antal disks. Disk nummeret bliver øget efter hver læste disk. Ved at bruge valgmuligheden Name kan et andet navn defineres.

DIC kan også læse andre enheder såsom RAD:, PC0: eller DS0: og high density disketter.

Hvis et spor af disken ikke kan læses korrekt og DIC er blevetg startet via en interaktiv kanal (såsom COM), vil den spørge om den enten skal undlade det fejlede spor eller prøve at læse igen. På ikke interaktive terminaler vil disse spor blot blive undladt.
I undladte spor vil de områder der ikke kunne læses blive fyldt ud med mønstret "TDIC". På denne måde er det muligt at identificere læse fejlen senere.

DIC kan også læse dele af disken ved brug af valgmuligheden SIZE/K/N. Hvis denne bliver brugt vil DIC undlade data efter den specificerede størrelse. Dette kan være brugbart hvis de sidste spor er ubrugt.

Spor kan undlades ved at bruge valgmuligheden SKIPTRACK/K/N. Dette er meget brugbart til at lave et image af en disk der er beskyttet (f.eks. RN-Copylocks på spor 1).

Hvis valgmuligheden PEDANTIC/S er specificeret vil DIC afslutte med det hvis et spor er ulæsbart.

DIC kan afbrydes nårsomhelst ved at trykke Ctrl-C.

Installation

Kopiér det til C: eller et lignende sted

Brug

For at bruge DIC interaktivt:

For at bruge DIC i et installations script brug følgende valgmuligheder FD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N og PEDANTIC/S. Til diske med fysisk kopibeskyttelse bruges SKIPTRACK/K/N. Hvis det er muligt er det godt at bruge SIZE/K for at spare diskplads over hele verden ;-).

Opsætningsmuligheder

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE enheden fra hvilken DIC vil læse diskene
normalt "DF0:"
eksempel "RAD:"
NAME navnet på det image der skal laves, hvis det er specificeret vil DIC ikke kalde det "Disk.1" o.s.v., men bruge det specificerede navn. Denne opsætningsmulighed sætter FIRSTDISK/K/N og LASTDISK/K/N til 1, hvilket betyder at kun én disk vil blive læst
SKIPTRACK/K/N De angivne spor vil ikke blive læst, det angivne område på disken vil blive fyldt med mønstret "TDIC", den følgende tabel viser nogle eksempler for at illustrere hvor fleksible muligheder der er for at specificere spor
listeberørte spor
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K størrelsen på det spor der skal laves. Brugbart hvis der er et spor der ikke bruges til slut på disken., hvis størrelsen er større end det fysiske image spor ignoreres det.
FD=FIRSTDISK/K/N   nummeret på den første disk
default "FD=1"
eksempel "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N default "LD=999999"
eksempel "LD=3"
PEDANTIC/S hvis denne valgmulighed er sat vil DIC stoppe ved det første spor der ikke kan læses, bør bruges i alle installations scripts

Retur kode

Return koden er 0 hvis alle diske fra FD til LD bliver læst uden problemer. ELlers returneres 10.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]