[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Requeriments

... per a executar programes instal.lats:

Emulació de la ROM Kickstart

Alguns instal.ladors utilitzen l'anomenat kickemu per a disposar d'un entorn AmigaOS complert per al programa instal.lat. Per utilitzar kickemu es necessita una imatge de la ROM kickstart original. Aquesta imatge pot extreure's d'un Amiga real amb eines com GrabKick o similars que poden trobar-se a Aminet (assegura't de tenir la configuració correcta per als teus discs (MaxTransfer, Mask) o la imatge creada pot ésser corrupta). La versió d'imatge suportada depèn del programa instal.lat. Pot trobar informació sobre la imatge que ha d'emprar-se a l'arxiu ReadMe que es proporciona (amb el joc/demo). La imatge per a versions de kickstart 1.2 i 1.3 solament pot extreure's d'un A500 apropiat, la versió 3.1 ha d'extreure's d'un A500/A600/A2000, A1200 o A4000 que vingui equipat amb la versió 3.1 de Kickstart. Si la imatge no pot ser trobada per WHDLoad o la imatge és la versió incorrecta o està alterada en qualsevol forma, WHDLoad finalitzarà l'execució amb un missatge d'error apropiat. Addicionalment es requereix un fitxer de reubicació amb l'extensió .RTB que es correspongui amb la imatge de la Kickstart; aquest fitxer de reubicació pot trobar-se a Aminet en l'arxiu util/boot/skick346.lha. Ambdós fitxers (la imatge de kickstart i el fitxer de reubicació) han d'estar situats al directori Devs:Kickstarts/ i han de tenir el nom correcte i des de la versió 17.0 de WHDLoad, els fitxers també es poden localitzar al directori WHDCOMMON:. La següent taula mostra els noms dels fitxers depenent de la versió de kickstart.

Des de la versió 16.5 de WHDLoad es poden utilitzar les imatges de kickstart que venen als CDs de Cloanto Amiga Forever. Les imatges s'han d'anomenar com s'indica a la taula següent. Addicionalment s'ha de copiar l'arxiu rom.key al directori Devs:Kickstarts/ o WHDCOMMON:. Alguns instal.ladors antics requereixen una imatge kick40068.A1200, i no funcionaran amb les ROMs de Cloanto.
Amiga Forever 2008 també inclou kick40068.A1200 i les imatges es copien automàticament a la ubicació adequada.


Amiga Forever 2011 també inclou les roms kick33180.A500 i kick40063.A600. Per suportar aquestes roms, es requereix la versió 17.0 de WHDLoad.

Versió Nom de la imatge Kickstart Nom de l'arxiu de Reubicació Nom de l'arxiu de Cloanto 'Amiga Forever'
versió 3.0 (1999) versió 6.1 (2005) versió 6.7 (2011) versió 7.0 (2014)
1.2 Devs:Kickstarts/kick33180.A500 Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB amiga-os-120.rom
1.3 Devs:Kickstarts/kick34005.A500 Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB kick130.rom amiga-os-130.rom
3.1 Devs:Kickstarts/kick40063.A600 Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB amiga-os-310-a500.rom amiga-os-310-a600.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB kick310.rom amiga-os-310.rom amiga-os-310-a4000.rom

Paquets opcionals:

... per a escriure nous Esclaus / programes instal.ladors


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]