[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Instal.lació

La forma més senzilla d'instal·lar WHDLoad i les eines que s'inclouen és emprar el programa d'Instal·lació que es proporciona.

El més important a considerar és que les eines i WHDLoad siguin accessibles sense especificar la dreçera de recerca. Per tant la ubicació recomanada és "C:". WHDLoad també pot ser instal·lat en el mateix directori on el programa es trobi situat (tingui en compte que les icones de Projecte dels Exemples usen solament "WHDLoad", sense especificar la dreçera de recerca).

Les eines "DIC", "RawDIC", i "Patcher" han d'estar sempre instal·lades doncs són requerides per molts instal·ladors durant el procés d'instal.lació. No es requereixen en temps d'execució, un cop ha finalitzat la instal.lació.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]