[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Прив'язка файлів, що виконуються, до інших адрес

Невелика утиліта, призначена для того, щоб прив'язати стандартний файл, що виконується AmigaDOS до абсолютної адреси й зберегти його як простий файл даних. У ранніх версіях WHDLoad це було потрібно, для управління файлами, що виконуються AmigaDOS. Починаючи з WHDLoad версії 8.0, функція resload_Relocate є вбудованою й може використовуватися замість цієї утиліти.

Установка

Reloc знаходиться тільки в архіві DEV, але не в архіві USR.
Скопіюйте в C: або інше місце

Параметри

INPUTFILE/A, OUTPUTFILE, ADR/K, QUIET/S
INPUTFILE/A   файл, що виконується, має бути прив'язаний до іншої адреси (має буди присутній параметр)
OUTPUTFILE ім'я файлу, що зберігається, якщо параметр не зазначено, то буде перезаписаний вихідний файл
ADR/K початкова адреса для файлу, який переадрисовується, якщо не зазначена, то за замовчуванням використовується значення $400, ви можете використати прості вирази типу "$5000" = "20480" = "-$Ff +-33 + 19512+$4e8" (префікс "$" для шістнадцятирічних чисел, підтримувані оператори: "+" і "-", унарні й бінарні
QUIET/S відключає виведення всіх повідомлень, крім повідомлень про помилки; використовуйте при роботі з програмами-інсталяторами

Коди повернення

Код повернення повертається до 0, якщо все пройшло успішно, інакше повертається до 10.

Доповнення

HUNK'і з файлу, що виконується, копіюються в тій самій послідовності в кінцевий файл
BBS-HUNK'і роздуваються до свого реального розміру
HUNK'і, які використовувалися з AmigaDOS 2.0 (наприклад, RELOC32_SHORT), не підтримуються


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]