[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Дампи пам'яті й файли журналів реєстрації, створювані WHDLOAD

Головним чином це потрібно для відладочних цілей. WHDLoad може створювати різні дампи й файли журналів реєстрації (логи).

Дамп пам'яті

Дамп пам'яті - знімок всієї пам'яті, що використовується встановленою програмою. Розмір дампа залежить від установленої програми (воно дорівнює значенню ws_BaseMemSize у структурі Slave). Дамп пам'яті буде створений, якщо була натиснута DebugKey або якщо після помилки буде натиснуто кнопку CoreDump. Ім'я створеного файлу дампа пам'яті - ".whdl_memory". Задане за замовчуванням місце розташування - "PROGDIR: ", але воно може бути змінено опцією CoreDumpPath. Існуючий файл із тим же самим ім'ям буде завжди перезаписуватися. Якщо встановлена програма використовує Fast пам'ять, дамп зберігається у файлі під ім'ям ".whdl_expmem".

Дамп регістрів

Дамп регістрів містить інформацію про останній стан центрального процесора (включаючи MMU), Cia й Custom Chips. Деякі Cia й Custom регістри не можуть бути прочитані й вони включаються у файл дампа тільки якщо був активізований режим Snoop. Інформація буде збережена у файл формату ASCII з підсвічуванням, використовуючи ESC-послідовності (використовується CSI - Послідовність Керуючих Команд, десяткове число 155). Для перегляду такого файлу, потрібна програма, яка б підтримувала ESC-послідовності, (наприклад, More, MuchMore, Multiview...). Ім'я файлу дампа регістрів - ".whdl_register", задане за замовчуванням місце розташування - "PROGDIR: " але воно може бути змінено опцією CoreDumpPath. Якщо файл із тією же самою назвою вже існує, то дамп буде добавлено у кінець старого дампа - інакше буде створений новий файл.

Журнал реєстрації доступу до файлів

Всі дискові операції будуть записуватися в журнал реєстрації (лог-файл), якщо була активізована опція FileLog. Ця функція буде дуже корисна для аналізу дискових операцій, які виробляються установленої програмою, з метою налагодження й оптимізації. Записи у лог-файл заносять наступні функції:

Вищезгадані функції при кожному доступі до файлу, створюють один запис у журналі, у рядку записується ім'я викликаної функції, параметри й результат. WHDLoad заносить всі входження в лог у внутрішній буфер. Буфер зберігається при виході із програми, або якщо буфер повний - у момент доступу. Інформація буде записана в ASCII файл, ім'я файлу дампа - ".whdl_filelog", задане за замовчуванням місце розташування - "PROGDIR: " але воно може бути змінено опцією CoreDumpPath.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]