[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Relokacja plików wykonywalnych

Małe narzędzie do relokacji standardowych plików wykonywalnych AmigaDOS-u w absolutne adresy i zapis ich jako zwykłe pliki z danymi wymagne przez wcześniejsze wersje WHDLoada. Począwszy od wersji 8.0 funkcja resload_Relocate zastępuje działanie Reloc.

Instalacja

Reloc znajduje się w wersji DEV WHDLoad. Należy:
skopiować program do C: lub podobnego miejsca

Opcje

INPUTFILE/A,OUTPUTFILE,ADR/K,QUIET/S
INPUTFILE/A   plik wykonywalny, który ma być relokowany, musi zostać podany
OUTPUTFILE nazwa pliku do zapisania, jeżeli nie zostanie podana, plik źródłowy zostanie nadpisany
ADR/K adres początkowy dla relokowanego pliku, jeżeli nie zostanie podany, zostanie wykorzystany adres $400, można używać prostych wyrażeń jak "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (prefix "$" dla liczb szesnastkowych, obsługiwane operatory "+" i "-", dla operacji jednoargumentowych jak i dwuargumentowych)
QUIET/S wyłącza wszystkie komunikaty, za wyjątkiem komunikatów o błędach, włączenie zalecane w przypadku połączenia programu z programem instalacyjnym

Kod zwrotny

Kod zwrotny jest ustawiony na 0 jeżeli wszystko się powiodło lub na 10, gdy wystąpił błąd.

Podstawa

Hunki z pliku wykonywalnego są kopiowane z zachowaniem kolejności. Hunki BSS-HUNK są poszerzane do prawdziwych rozmiarów. Nieobsługiwane są hunki wprowadzone w AmigaDOS 2.0 (np. RELOC32_SHORT).
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]