[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

RawDIC * Tworzenie obrazów niestandardowych dyskietek

RawDIC jest zalecanym narzędziem do używania przez instalery WHDLoad w celu tworzenia plików lub obrazów dyskietek z oryginalnych dyskietek zapisanych w ich własnym formacie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tenat RawDIC, zapoznaj się z dokumentacją, którą znajdziesz w pakiecie DEV WHDload.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]