[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Wymagania

...do uruchomienia zainstalowanych programów:

Emulacja Kickstartu

Niektóre pliki .slave używają tak zwanego trybu kickemu w celu zapewnienia kompletnego środowiska dla zainstalowanego programu. Do tego celu tryb kickemu wymaga pliku z obrazem oryginalnego Kickstartu. Obraz ten można uzyskać uruchamiając na komputerze Amiga program GrabKick, lub podobny, który to można znaleźć na Aminecie (upewnij się, że masz poprawnie ustawione parametry dysków twardych (MaxTransfer, Mask) w przeciwnym razie utworzone obrazy mogą być uszkodzone. Wersje obsługiwanych obrazów Kickstartów zależą od zainstalowanego programu. Informację o tym, który obraz jest wykorzystywany powinieneś znaleźć w dołączonym pliku ReadMe. Obrazy Kickstartu 1.2 i 1.3 mogą być zgrane tylko z komputera Amiga500, wersja 3.1 może być zgrywana z komputerów Amiga500/600/1200 i Amiga2000/3000/4000, które są wyposażone w kości ROM z Kickstartem 3.1. Jeśli obraz nie zostanie znaleziony przez WHDLoad, jest w złej wersji lub został zmieniony w jakikolwiek sposób, WHDLoad skończy pracę wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. Dodatkowo musi być obecny plik relokacji z rozszerzeniem .RTB odpowiadający obrazowi Kickstartu. Pliki relokacji można znależć na Aminecie w archiwum util/boot/skick346.lha. Oba pliki, obraz Kickstartu i plik relokacji, muszą być zainstalowane w katalogu Devs:Kickstarts/ i muszą mieć odpowiednie nazwy. Od wersji 17.0 pliki mogą być także umieszczone w katalogu WHDCOMMON:. Tabela poniżej przedstawia nazwy plików odpowiadające poszczególnym wersjom Kickstartów.

Od wersji 16.5 można używać także obrazów Kickstartu z płyt Cloanto Amiga Forever. Jednakże nazwy plików muszą zostać zmienione zgodnie z tabelą poniżej. Dodatkowo plik rom.key musi zostać skopiowany do katalogu Devs:Kickstarts/ lub WHDCOMMON:. Niektóre starsze instalacje wymagają pliku obrazu kick40068.A1200, niestety one nie zadziałają z plikami ROM z płyt Cloanto.
Amiga Forever 2008 zawiera również plik kick40068.A1200, a obrazy są automatycznie kopiowane we właściwe miejsca.
Amiga Forever 2011 zawiera również pliki kick33180.A500 i kick40063.A600. Pliki te wymagają do obsługi WHDLoad w wersji co najmniej 17.0.

Wersja Nazwa pliku kuckstartu Nazwa pliku relokacji Nazwy plików w pakietach 'Amiga Forever' firmy Cloanto
wydanie 3.0 (1999) wydanie 6.1 (2005) wydanie 6.7 (2011) wydanie 7.0 (2014)
1.2 Devs:Kickstarts/kick33180.A500 Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB amiga-os-120.rom
1.3 Devs:Kickstarts/kick34005.A500 Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB kick130.rom amiga-os-130.rom
3.1 Devs:Kickstarts/kick40063.A600 Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB amiga-os-310-a500.rom amiga-os-310-a600.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB kick310.rom amiga-os-310.rom amiga-os-310-a4000.rom

Opcjonalne pakiety

...do napisania nowych plików .slave/instalerów programów


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]