[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

FindAccess * Wyszukiwanie dostępu do określonego adresu w pamięci

To narzędzie wczytuje określony plik i przeszukuje go w poszukiwaniu prób dostępu do określonego adresu w pamięci. Znajdzie wszystkie bezwzględne jak i względne 8-, 16- i 32-bitowe odwołania. Narzędzie to zostało napisane w celu analizy plików zrzutów pamięci. Jest bardzo podobne do polecenia FA z programów zatrzymujących działanie innych programów (ang. freezers), ale nie powoduje deasemblacji odwołania, lecz pokazuje je jako fragment pamięci w zapisie szesnastkowym.

Instalacja

FindAccess jest zawarty jedynie w archiwum DEV, a nie w USR.
Skopuj go do C: lub w podobne miejsce.

Użycie

Używam następującego aliasu (dodanych do mojej sekwencji startowej) w celu przeszukania pliku ostatniego zrzutu pamićci zapisanego przez WHDLoad:

alias fa FindAccess C:.whdl_memory

dzięki czemu mogę otworzyć okno shella i wpisać na przykład:

fa $15000

a efektem jego działania będzie:

FindAccess 1.2 (17-Jan-99 14:45:18) by Bert Jahn
loading file Workbench:CE/.whdl_memory
scanning accesses to $15000 (86016) file: $0-$80000
Relative Word at $ 14240 -> 06C00000 07C00000 0DC0 00000CC0 000004C0

Opcje

FILE/A,ADDRESS/A,ORG
FILE/A nazwa pliku do przeszukania
ADDRESS/A   adres, do którego wyszukiwany jest dostęp, możesz tutaj użyć wyrażeń takich, jak "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (przedrostek "$" dla liczb w notacji szesnastkowej, obsługiwane operatory to "+" i "-", zarówno dla operacji dwuargumentowych jak i jednoargumentowych)
ORG początkowy adres logiczny pliku, jeśli nie zostanie określony, zostanie użyta domyślna wartość $0, możesz używać takich samych wyrażeń, jak przy parametrze ADDRESS/A

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]