[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Tworzenie obrazów dyskietek

DIC jest narzędziem do tworzenia plików obrazu dyskietek. DIC odczytuje zawartość dyskietki poprzez odpowiedni sterownik (np. "trackdisk.device" dla DF0:) i zapisuje dane do pliku w aktualnym katalogu. Utworzony plik zostanie nazwany "Disk.1", gdzie "1" jest numerem odczytanej dyskietki. Numer dyskietki zostaje zwiększony po odczytaniu każdej dyskietki. Używając opcji Name można podać inną nazwę tworzonych plików obrazów dyskietek.

DIC może również odczytywać dane z innych urządzeń jak RAD:, PC0: lub DS0: oraz z dyskietek o wysokiej gęstości zapisu.

Jeśli ścieżka z dyskietki nie może zostać odczytana poprawnie, a DIC został uruchomiony z interaktywnego terminala (np. CON:), zapyta on, czy ma pominąć uszkodzoną ścieżkę, czy też spróbować odczytać ją ponownie. Przy nieinteraktywnym terminalu ścieżki te zostaną domyślnie pominięte.
Obszary w plikach obrazu dyskietek odpowiadające pominiętym ścieżkom zostaną wypełnione wzorcem "TDIC". Dzięki temu będzie można później zidentyfikować błędy odczytu.

DIC może również odczytywać dyskietki częściowo używając opcji SIZE/K/N. Powoduje to, że DIC pomija dane po przekroczeniu określonego rozmiaru pliku. Może to być przydatne, gdy ostatnie ścieżki dyskietki są nieużywane.

Ścieżki mogą być pomijane przy użyciu opcji SKIPTRACK/K/N. Jest to bardzo użyteczne przy tworzeniu obrazów dyskietek zawierających zabezpieczenie przed kopiowaniem (np. RN-Copylocks na ścieżce 1.).

Jeśli zostanie podana opcja PEDANTIC/S, DIC skończy pracę od razu, gdy tylko pojawi się jakaś nieodczytywalna ścieżka.

Praca programu DIC może być przerwana w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-C.

Instalacja

skopiuj program do katalogu C: lub w podobne piejsce

Użycie

Aby użyć programu DIC w trybie interaktywnym:

Aby wykorzystać program DIC w skrypcie instalacyjnym, użyj opcji FD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N oraz PEDANTIC/S. W przypadku dyskietek z zabezpieczeniem przed kopiowaniem naniesionym na powierzchnię dysku, użyj opcji SKIPTRACK/K/N. Jeśli jest to możliwe, miło by było, gdybyś użył opcji SIZE/K, aby zaoszczędzić miejsca na całym świecie ;-).

Opcje

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE napęd, z którego DIC będzie odczytywał dyskietki
domyślnie "DF0:"
przykład "RAD:"
NAME nazwa pliku tworzonych obrazów dyskietek; jeśli zostanie podana, DIC nie będzie nazywał obrazów nazwami "Disk.1" i tak dalej, ale użyje podanej nazwy. Opcja ta ustawia parametry FIRSTDISK/K/N i LASTDISK/K/N na 1, co oznacza, iż zostanie odczytana tylko jedna dyskietka.
SKIPTRACK/K/N określone ścieżki nie zostaną odczytane, a odpowiednie obszary w pliku z obrazem dyskietki zostaną wypełnione wzorcem "TDIC", poniższa tabela pokazuje przykłady ilustrujące możliwości określenia ścieżek
parametrwpływa na ścieżki
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K wielkość pliku obrazu dyskietki do utworzenia (przydatne, gdy obszar pod koniec dyskietki jest nieużywany) jeśli podany rozmiar jest większy, niż fizyczna wielkość pliku obrazu dyskietki, parametr ten jest ignorowany
FD=FIRSTDISK/K/N   numer pierwszej dyskietki
domyślnie "FD=1"
przykład "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N numer ostatniej dyskietki domyślnie "LD=999999"
przykład "LD=3"
PEDANTIC/S jeśli zostanie podana ta opcja, DIC skończy działanie natychmiast, gdy tylko nie będzie mógł odczytać ścieżki; opcja ta powinna być używana w skryptach instalacyjnych

Kod zwrotny

Kod zwrotny jest ustawiany na 0, gdy wszystkie dyskietki od FD aż do LD zostaną odczytane pomyślnie. W przeciwnym razie jest zwracana wartość 10
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]