[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Obliczanie sumy kontrolnej CRC16

Program ten oblicza sumę kontrolną CRC-16 określonej części pliku (lub całego pliku). Podstawowym jego zadaniem jest użycie go w skryptach instalacyjnych wymagających sprawdzenia, z którą wersją pliku pracują, w celu wybrania odpowiedniego pliku .slave itp. Zwracana wartość jest identyczna z sumą kontrolną CRC-16 wyliczaną przez resload_CRC16, która to może być również użyteczna w trakcie tworzenia pliku .slave.

Instalacja

skopiuj plik do katalogu C: lub w podobne miejsce

Opcje

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A plik, dla którego ma zostać obliczona suma kontrolna
przykład "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   początkowe przesunięcie w pliku
domyślnie początek pliku
przykład "OFFSET=11264", aby rozpocząć od drugiej ścieżki standardowego obrazu dyskietki
LENGTH/K/N liczba bajtów pobierana do wyliczenia sumy kontrolnej
domyślnie koniec pliku
przykład "LENGTH=1024"

Kod powrotny

Suma kontrolna CRC16 jest zwracana jako kod powrotny programu.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]