[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Systemovervåker / Fryser

Det finnes mange rene programvare-frysere der ute. Bruken av slike verktøy kan være til stor hjelp under utviklingen og feilsøkingen av Slaver og det installerte programmet. WHDLoad støtter HRTMon og ThrillKill direkte. Andre typer kan brukes via tilvalget NoTrapHandler/S (dette har selvfølgelig noen ulemper). Hvis du ønsker direkte støtte for en annen type, kan du kontakte med og hvis det er mulig, vil jeg inkludere støtte for det. Ved oppstart av WHDLoad vil det sjekke om en av de støttede overvåkerne er aktive. Hvis en finnes vil WHDLoad gjøre noen spesielle tig. Hvis MMU'en brukes av WHDLoad vil den deklarere minnet i bruk av overvåkeren som gyldig og WriteThrough bufringsbar. Ved kjøring av spillet/demoen vil denvideresende alle NMI-unntak til NMI-vektoren som er tatt vare poå fra overvåkerens vektortabell. I tillegg, hvis VBR'en er flyttet av WHDLoad (NoVBRMove/S ikke er satt og cpu'en er minst en 68010) vil den sammenligne FreezeKey med den aktuelle tastaturverdien ved hvert avbrudd. Hvis verdien matcher vil WHDLoad gjøre de nødvendige tastaturtingene, transformere stakkrammen til en NMI-stakkramme og gå inn i overvåkeren gjennom dennes NMI-behandler.

HrtMon

Gjenkjenningen i minnet skal være relativt sikker. Jeg tror at den også vil virke i fremtidige versjoner. Vær forsiktig hvis MMU'en brukes av WHDLoad: ikke berør områder utenfor BaseMem fra HrtMon. Det vil kræsje fordi HrtMon ikke kan behandle det resulterende adgangsfeil-unntaket.

ThrillKill

Det er ingen brukbare signaturer i fryseren, så noen kodesammenligninger brukes. Derfor vil ikke gjenkjenningen virke med andre versjoner.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]