[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Verplaatsen van uitvoerbare bestanden

Een klein programma om een standaard AmigaDOS uitvoerbaar bestand te verplaatsen naar een absoluut adres en te schrijven naar een simpel databestand. Dit was vereist voor eerdere versies van WHDLoad om AmigaDOS uitvoerbare bestanden te bedienen. Sinds WHDLoad versie 8.0, kan de functie resload_Relocate gebruikt worden in plaats van Reloc.

Installatie

Reloc is alleen beschikbaar in het DEV archief, niet in het USR archief.
KopieŰr het naar de C directory of een vergelijkbare plaats.

Opties

INPUTFILE/A,OUTPUTFILE,ADR/K,QUIET/S
INPUTFILE/A   het uitvoerbare bestand dat word verplaatst, moet nader bepaald worden
OUTPUTFILE de naam van het te schrijven bestand, wanneer het niet bepaald is, zal het bronbestand overschreven worden
ADR/K het start adres voor het verplaatste bestand, wanneer het niet bepaald is word $400 gebruikt, je kan simpele expressies gebruiken zoals "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (voorvoegsel "$" voor hexadecimale nummers, ondersteunde operators zijn "+" en "-", unair en binair)
QUIET/S schakelt alle output uit, behalve foutmeldingen, schakel dit in voor gebruik in samenwerking met de Installer

Teruggegeven code

De teruggegeven code word gezet op 0 als alles goed is gegaan, anders op 10.

Achtergrond

De HUNK's van de uitvoerbare bestanden worden gekopieerd in dezelfde volgorde naar het absolute bestand. BSS-HUNK's worden opgeblazen tot hun ware grootte. HUNK's ge´ntroduceerd met AmigaDOS 2.0 (o.a. RELOC32_SHORT) worden niet ondersteund.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]