[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Installatie

De makkelijkste manier om WHDLoad en de meegeleverde programma's te installeren is om het Installer script te gebruiken die voorzien is.

Het meest belangrijke ding is dat de programma's en WHDLoad toegankelijk zijn zonder een path specificatie. Daarom is de aanbevolen plaats om "C:" te gebruiken. WHDLoad kan ook ge´nstalleerd worden in dezelfde directory als waar het programma zich plaatsvind (zie hoe in de Project iconen van de Examples (Voorbeelden) alleen "WHDLoad" gebruikt is, zonder enig path).

De programma's "DIC", "RawDIC" en "Patcher" zouden altijd ge´nstalleerd moeten zijn omdat ze voor veel installaties nodig zijn tijdens het installeren. Deze zijn niet nodig tijdens het uitvoeren van het ge´nstalleerde programma.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]