[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Disk Image Creatie

DIC is een programma om een image bestand van een floppydisk te maken. DIC leest de inhoud van een floppydisk via het juiste apparaat (bijv. "trackdisk.device" voor DF0:) en schrijft de data naar een gewoon bestand in de actuele directory. De naam van de gecreŽerde diskimage bestand word "Disk.1", waar "1" het nummer is van de disk die gelezen word. De disk nummer word verhoogd na elke keer van het lezen van een disk. Gebruik de Name optie om een andere naam te kiezen voor de te maken image.

DIC kan ook gelezen worden met apparaten zoals RAD:, PC0: or DS0: en High Density Disks.

Als 1 track van de floppy disk niet correct gelezen kan worden en DIC is gestart vanaf de interactieve terminal (bijv CON:), vraagt het om de gefaalde track over te slaan of om het nogmaals proberen te lezen. In niet interactieve terminals worden deze tracks automatisch overgeslagen.
Voor overgeslagen tracks word het geschikte gebied in de image gevuld met het patroon "TDIC". Zo is het mogelijk om de leesfout later te identificeren.

DIC kan ook gedeeltelijk disks lezen met de optie SIZE/K/N. Wanneer gebruikt kan DIC de data weglaten na de gespecificeerde grootte. Dit kan erg handig zijn als de laatste tracks ongebruikt worden.

Tracks kunnen overgeslagen worden met de optie SKIPTRACK/K/N. Dit is erg handig om images te creŽren van disks die op disk gebaseerde beveiliging bevatten (bijv. RN-Copylocks op track 1).

Als de optie PEDANTIC/S gespecificeerd is zal DIC direct stoppen als een track onleesbaar is.

DIC kan op een elk willekeurig moment onderbroken worden met Ctrl-C.

Installatie

Kopieer naar C: of een vergelijkbare plaats

Gebruik

Om DIC interactief te gebruiken:

Gebruik de volgende opties Om DIC te gebruiken in een installatie script FD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N en PEDANTIC/S. Gebruikt voor disks met een fysieke kopieerbeveiliging SKIPTRACK/K/N. Wanneer mogelijk is het leuk SIZE/K te gebruiken om diskruimte overal ter wereld te besparen ;-).

Opties

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE het apparaat van waaruit DIC de disks leest
standaard "DF0:"
voorbeeld "RAD:"
NAME Naam van het te creŽren image, wanneer aangeduid zal DIC niet de image "Disk.1" noemen enz enz, maar een specifieke naam gebruiken. Deze optie wordt ingesteld met FIRSTDISK/K/N en LASTDISK/K/N naar 1, wat betekend dat maar 1 disk gelezen word
SKIPTRACK/K/N De gespecificeerde tracks worden niet gelezen, het geschikte gebied in de te maken diskimage word gevuld met dit patroon "TDIC", de volgende tabel laat een paar voorbeelden zien om de flexibele mogelijkheden te verduidelijken van de gespecificeerde tracks
lijstgetroffen tracks
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K De grootte van de te maken image, handig als er een ongebruikt gebied op het eind van de disk aanwezig is, als de grootte groter is dan de fysieke image grootte wordt het genegeerd
FD=FIRSTDISK/K/N   nummer van de eerste disk
standaard "FD=1"
voorbeeld "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N standaard "LD=999999"
voorbeeld "LD=3"
PEDANTIC/S Wanneer aangeduid zal DIC onmiddellijk stoppen als een track niet gelezen kan worden, dient gebruikt te worden in installscripts.

Terugkeer code

De Terugkeer code is ingesteld op 0 als alle disks van FD to LD succesvol gelezen worden. Anders word de code 10 teruggekeerd.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]