[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Berekening van de CRC16 Controlesom

Dit programma berekent de CRC-16 van een aangewezen deel van een bestand(of het gehele bestand). Dit idee is om te gebruiken in installatiescripts, welke moeten identificeren wat voor versie van een bestand ze mee werken om verschillende Slaves etc. te installeren. De waarde die het terugstuurt is hetzelfde als de CRC-16 berekend door resload_CRC16 wat ook handig kan zijn tijdens Slave ontwikkeling.

Installatie

KopiŽer naar C: of een vergelijkbare plaats

Options

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A bestand om controlesom van te berekenen
bijvoorbeeld "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   beginadres in het bestand
standaard begin van het bestand
bijvoorbeeld "OFFSET=11264" om op track 2 te beginnen van de standaard disk image
LENGTH/K/N het aantal bytes om de crc op te berekenen
standaard eind van het bestand
bijvoorbeeld "LENGTH=1024"

Terugkeercode

De CRC16 is teruggekeerd als de exit code van het programma.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]