[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Krav

... til at køre installerede programmer

Kickstart Emulation

Nogle installs bruger en såkaldt kickemu for at have et komplet AmigaOS miljø til det installerede program. Til denne kickemu er et originalt kickstart image nødvendigt. Dette image kan udtrækkes fra en rigtig Amiga med værktøjer såsom GrabKick eller et lignende som kan findes på aminet (Vær sikker på at du har et korrekt setup af dine diske (MaxTransfer, Mask) ellers vil det frembragte image kunne være i stykker). Den understøttede image version afhænger af det installerede program. Du skulle kunne finde information om hvilket image der skal bruges i den medfølgende ReadMe fil. Imaget til kickstart versionerne 1.2 og 1.3 kan kun blive udtrukket fra en A500, for version 3.1 kan den trækkes ud fra en A500/A600/A2000, A1200 eller A4000 som skal være udstyret med en Kick3.1 ROM. Hvis ikke WHDLoad kan finde imaget eller imaget er den forkerte version eller ændret på nogen måde vil WHDLOad stoppe med en passende fejl besked. Derudover skal en relocation fil med endelsen .RTB der matcher kickstart imaget forefindes. Denne reloactions fil kan findes på aminet i arkivet util/boot/skick346.lha. Begge filer, kickstart imaget og relocation filen, skal findes i folderen Devs:Kickstarts/ og skal have det korrekte navn. Startende fra WHDLoad version 17.0 kan filerne også blive placeret i folderen WHDCOMMON:. Den følgende tabel viser navnene på de filer der afhænger af kickstart verionen:

Fra WHDLoad version 16.5 er det også muligt at bruge kickstart imagene fra Cloanto Amiga Forever CD'erne. Imagene skal omdøbes i overensstemmelse med tabellen herunder. Derudover skal rom.key'en kopieres til Devs:Kickstarts/ eller WHDCOMMON:. Nogle ældre installationer kræver også et kick40068.A1200 image. Disse installs vil ikke virke med Cloantos ROMene.
Amiga Forever 2008 indeholder også kick40068.A1200 og images bliver automatisk kopieret til de rigtigge steder.
Amiga Forever 2011 inkluderer også kick33180.A500 og kick40063.A600 roms. Disse roms kræver WHDLoad version 17.0 for at virke.

Version Navn Kickstart Image Navn Relocation File Cloanto 'Amiga Forever' fil navne
release 3.0 release 2005 release 2011
1.2 Devs:Kickstarts/kick33180.A500 Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB amiga-os-120.rom
1.3 Devs:Kickstarts/kick34005.A500 Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB kick130.rom amiga-os-130.rom amiga-os-130.rom
3.1 Devs:Kickstarts/kick40063.A600 Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB kick310.rom amiga-os-310.rom amiga-os-310.rom

... for at skrive nye Slaves / installations programmer


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]