[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Image To Disk

Værktøj til at skrive images tilbage til en floppy agtigt enhed.

Installation

ITD er kun indeholdt i DEV arkivet, ikke i USR arkivet.
Kopiér der til C: eller et lignende sted

Options

File/A,Device,Format/S,BS=BlockSize/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
FILE/A Navnet på den fil der indeholder disk image der skal skrives til devicet.
Device
DEVICE den enhed ITD vil skrive image til
default "DF0:"
eksempel "RAD:"
Format/S Hvis denne er slået til, vil disken også blive formatteret når der skrives. For de fleste devices vil dette ikke have nogen betydning.
BlockSize/N Mængden af data der læses og skrives ved hver cycle. Det normale er størrelsen på et track (BlocksPerTrack*SizeBlock)
Hvis der arbejdes på større devices kan det øge performance at bruge større blok størrelser, men vær opmærksom på at nogle devices ikke virker korrekt ved blokke større end 130,560 ($1fe00) eller præcis 65,024 ($fe00)
ASync/S Hvis dette er slået til vil ITD skrive asynkront til destinations devicet.
Brug ikke hvis kilde filen og destinations devicet er på det samme fysiske device, for det vil sløve operationen.
Hvis mindst en af kilde filerne og destinations device understøtter DMA vil det øge performance på kopierings operationer markant.
ForceOverwriteLargeDevice/S Normalt vil ITD ikke læse fra filer eller skrive til devices der er større end 2,000,000 bytes. Ved at bruge denne switch vil den virke på filer og devices pa enhver størrelse.

Return code

Sæt til 0 ved succes ellers 20.

Baggrund

ITD kan skrive til en hvilken som helst tracjdisk agtig enhed. For at undgå problemer (f.eks. ødelægge din harddisk) skriver den ikke til enheder større end 2,000,000 bytes med mindre valgmuligheden ForceOverwriteLargeDevice/S bliver brugt. Hvis skrive operationen vil gå ud over 4 GB grænsen vil den bruge TrackDisk64 kommandoer.
Der vil IKKE blive verificeret.
Hvis image er mindre end devices vil du få en advarsel. ITD vil, i dette tilfælde, ikke ændre de tilbageværende tracks men vil runde op til en fuld blok og fjerne alle mellemrum efter. Hvis image er større vil du også modtage en beskedog ITD vil skrive så meget data der kan være på devicet.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]