[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Per a quč serveix WHDLoad!

WHDLoad ha estat dissenyat per a facilitar la instal·lació de programes a un disc dur (demos, jocs, ...) que "maten" el Sistema Operatiu. Per a instal·lar un programa, s'ha d'escriure allņ que anomenem "l'Esclau". L'Esclau és la interfase entre el programa i WHDLoad, i coordina la lectura i escriptura de fitxers.

Com a resultat de la interfase simple i els codis font d'exemple, serą senzill per a qualsevol amb coneixements sobre l'Amiga i la seva programació instal·lar prącticament qualsevol programa al disc dur.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]