[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Patcher * Programa de modificació (patching)

Patcher és una eina universal per a modificar fitxers o discos. Ha estat l'eina preferida a les instal·lacions de WHDLoad per a crear fitxers o imatges de disc a partir de discos originals amb un format de disc propietari en les primeres versions del paquet WHDLoad. L'eina que s'empra actualment per a aquesta tasca és RawDIC. Per a aprendre més sobre Patcher vostè ha de llegir aquesta documentació, que també pot trobar-se a l'arxiu de patcher que es proporciona al paquet DEV de WHDload.

Patcher necessita la font ruby.8! Aquesta font pot trobar-se als seus discos originals de Workbench. Si la font no es troba disponible, Patcher simplement no arrencarà.

Funcionalitats:

Desavantatges:
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]