[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Càlcul de la suma de verificació CRC16

Aquest programa calcula el CRC-16 de la part especificada d'un fitxer (o el fitxer complet). La idea bàsica és la d'emprar-lo en scripts instal·lació que necessitin identificar amb quina versió d'un fitxer donat estan treballant per a instal·lar diversos Esclaus, etc. El valor retornat és el mateix que el CRC-16 calculat per resload_CRC16 el qual també pot ésser útil durant el desenvolupament d'Esclaus.

Instal.lació

copiï'l a C: o una ubicació similar

Opcions

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A fitxer sobre el qual calcular la suma de verificació
exemple "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   Desplaçament (offset) inicial dins el fitxer
valor per defecte: principi del fitxer
exemple "OFFSET=11264" per a començar a la pista 2 d'una imatge de disc estàndar
LENGTH/K/N Quantitat de bytes sobre els quals s'ha de calcular el CRC
valor per defecte: fi del fitxer
exemple "LENGTH=1024"

Codi de Retorn

El valor CRC16 es retornat com a codi de finalizació del programa.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]