[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Drets de Còpia

WHDLoad i tots els altres fitxers a l'arxiu de distribució de WHDLoad són copyright 1995-2015 de Bert Jahn. Tots els drets reservats.

Llicència

L'ús comercial solament està permès mitjançant un permís escrit i explícit de l'autor.
És estrictament prohibit modificar qualsevol porció del paquet WHDLoad, excepte els fitxers de codi font que poden ser modificats per a ésser reutilitzats.
La redistribució solament està permesa si és absolutament lliure de càrrec.

Manifest

AQUEST PRODUCTE ES PROPORCIONA "TAL QUAL" SENSE CAP GARANTIA DE CAP TIPUS, JA SIGUI EXPRESSA O IMPLÍCITA, REGLAMENTÀRIA O D'ALTRES, INCLOENT SENSE LIMITACIÓ QUALSEVOL GARANTIA ÍMPLICITA DE NO INFRACCÓ, COMERÇ I ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. TOT EL RISC D'ÚS, RESULTATS I RENDIMENT DEL PRODUCTE ÉS ASSUMIT PER VOSTÈ. I SI ES PROVÉS QUE EL PRODUCTE FOS DEFECTUÓS, VOSTÈ ASSUMEIX EL COST TOTAL DE QUALSEVOL SERVEI, REPARACIONS O ALTRES MESURES CORRECTIVES NECESSÀRIES. SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA L'AUTOR POT ÉSSER CONSIDERAT RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY CAUSAT EN QUALSEVOL FORMA USUAL, ESPECIAL O ACCIDENTAL O DEGUT A L'EMPAQUETAT DEL PROGRAMA (INCLOENT-HI PERÒ NO LIMITANT-NE A: PÈRDUDA DE DADES O PÈRDUDES CAUSADES PER VOSTÈ O PER TERCERS O PER L'ÚS D'AQUEST PROGRAMA PER A TASQUES DINTRE O FORA DE LA MEVA DECLARACIÓ DE ADEQUACIÓ ESPECÍFICA), AIXÍ COM TAMBÉ SI AL PROPIETARI O A UN TERCER LI HAN ESTAT INDICADES AQUESTES POSSIBILITATS DE DANYS.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]